Czym jest, na czym polega automatyczne testowanie oprogramowania?

kod wyświetlany na ekranach komputerów

Testowanie oprogramowania to proces, który ma na celu odnalezienie wszelkiego rodzaju błędów i niedociągnięć, przez które niemożliwe jest prawidłowe działanie oprogramowania komputerowego lub mobilnego. Wyróżnić możemy jego dwa rodzaje — manualne oraz automatyczne. To właśnie drugi z typów sprawdzania zgodności programów i aplikacji bierzemy dzisiaj na tapet. Na czym polega automatyczne testowanie oprogramowania? Jakie ma zalety i wady?

Na czym polega automatyczne testowanie oprogramowania?

Automatyczne testowanie oprogramowania jest procesem pozwalającym na wykrycie wszelkiego rodzaju błędów i niezgodności za pomocą skryptu testowego. Jest on tworzony przez testera i pozwala na wykonanie testu w stosunkowo krótkim czasie przy maksymalnym wykorzystaniu dostępnych zasobów. Skrypt ten uruchamia się automatycznie, a jego zadaniem jest porównanie stanu rzeczy z oczekiwaniami. Wyróżnia się 4 typy testów niemanualnych (funkcjonalne, niefunkcjonalne, strukturalne, związane ze zmianami), jak i ich 4 poziomy (jednostkowe, integracyjne, systemowe, akceptacyjne). Automatyczne testowanie oprogramowania warto omówić z www.ittouch.pl, ponieważ jest to dość szerokie zagadnienie, pozwoli to lepiej poznać i zrozumieć cały proces.

Jakie zalety ma automatyczne testowanie oprogramowania?

Automatyczne testowanie oprogramowania jest coraz częściej stosowaną metodą pozwalającą na sprawdzenie zgodności działania danego programu z założeniami związanymi z funkcjonalnością. Wynika to z faktu, że ma wiele zalet. Przede wszystkim jest ono praktycznie niezawodne — jak we wszystkich aspektach życia istnieje ryzyko pojawienia się błędu, jednak są to marginalne przypadki. Uważa się także, że jest dokładniejsze niż testy przeprowadzane manualnie, ma także szerszy zasięg i pozwala na wykrycie większej ilości nieprawidłowości. Dodatkowo wyniki tego typu testów są łatwodostępne, wgląd do nich może mieć nie tylko tester, ale także inne uprawnione do tego osoby. Kolejna z korzyści, które przedsiębiorstwo IT osiąga dzięki jego wykorzystaniu to skrócenie czasu przeprowadzenia testów, ponieważ mogą być one wykonywane równolegle w różnych środowiskach, systemach operacyjnych.

Jakie wady ma automatyczne testowanie oprogramowania?

Automatyczne testowanie oprogramowanie to bez wątpienia rozwiązanie, które daje wiele korzyści. Warto jednak zaznaczyć, że ma także pewne wady. Przede wszystkim jest to wysoki koszt wdrożenia, podnoszący koszty projektu (który jednak przy właściwie przeprowadzonym procesie pozwala na uzyskanie atrakcyjnych zysków). Dodatkowo istnieje ryzyko, że ocena UX będzie mniej dokładna, co wynika z braku czynnika ludzkiego. Warto także zwrócić uwagę na ograniczenia narzędzi do testowania, które mogą zawęzić zakres przeprowadzenia badania oprogramowania. Jak wspomniano wcześniej, nie są one niezawodne. Trzeba również zaznaczyć, że w przeciwieństwie do manualnych testów, przeprowadzanych przez testera, nie mają zdolności adaptacji do nieprzewidzianych zmian w testowanych aplikacjach, co może spowodować opóźnienie w prowadzonych pracach.

Jak można zauważyć na podstawie wyżej wymienionych wad takiego rozwiązania, przy obecnym rozwoju technologii nie ma możliwości na całkowite zastąpienie testerów manualnych tymi automatycznymi. Wynika to z faktu, że wzajemnie się uzupełniają i połączenie ich pracy pozwala na uzyskanie optymalnych rezultatów.

Related Post

2 thoughts on “Czym jest, na czym polega automatyczne testowanie oprogramowania?

  1. Super sprawa z firmami testującymi, można zlecić testowanie, zanim się wypuści stronę, apkę z kardynalnym błędem. Pozwoli uniknąć fakapów 😉

    1. Facebookowi to by się przydało, bo widać z tej opcji nie korzysta, jak kolejne nowe opcje po prostu nie działają xD

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *