Jak sformatować komputer?

Nie można jedynie formatować partycji systemowej, z której prowadzony jest rozruch. Jak formatować w trakcie instalacji systemu? Systemy Windows umożliwiają automatyczne sformatowanie dysku, by zapewnić właściwe działanie nowo zainstalowanego oprogramowania. technologia w , , , ,