Jak sformatować komputer?

Ma ono możliwość formatowania partycji, zmieniania ich rozmiaru i usuwania. Aby z tej opcji skorzystać, należy użyć programu „Zarządzanie komputerem” i wybrać pod kategorią „Magazyn” z lewej kolumny opcję „Zarządzanie dyskami”….Nie można jedynie formatować partycji systemowej, z której prowadzony jest rozruch. Jak formatować w trakcie instalacji systemu? Systemy Windows umożliwiają automatyczne sformatowanie dysku, by zapewnić właściwe działanie nowo zainstalowanego oprogramowania. technologia w , , , ,