Jak sformatować komputer?

Aby z tej opcji skorzystać, należy użyć programu „Zarządzanie komputerem” i wybrać pod kategorią „Magazyn” z lewej kolumny opcję „Zarządzanie dyskami”. W celu sformatowaniu wybranego dysku bądź partycji należy kliknąć je prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję „formatuj”….Systemy Windows umożliwiają automatyczne sformatowanie dysku, by zapewnić właściwe działanie nowo zainstalowanego oprogramowania. Proces ten odbywa się bezobsługowo, należy tylko wskazać dysk lub partycję. technologia w , , , , ,