Jak sformatować komputer?

Podczas formatowania tworzony jest nowy system plików lub kasowane są ich znaczniki, które jednak w dalszym ciągu są obecne na dysku, możliwe jest więc ich odtworzenie….Formatowanie wykonuje się w sytuacji, gdy trzeba przygotować dysk do pracy z danymi, na przykład w trakcie instalacji nowego systemu operacyjnego. Formatowanie szybkie czy pełne? Nie każde formatowanie przebiega w taki sam sposób. technologia w , , , , ,